5. okt, 2013

Astas MH

Tittar på ljudet, flyr inte. När det tystnat går hon själv fram och luktar. Inga kvarstående rädslor, inget mer intresse.